VELKOMMEN TIL GKB-FORELDREHJELPEN


 

Mitt arbeidsområde er hovedsaklig Stavanger og Rogaland, men jeg kan også gi råd over telefon/mail, så alle kan ta kontakt .


 

Guro Bergeseth

telefon: 90562557

 

foreldrehjelpen.gkb                                                                                                   @gmail.com

 


 

Mitt hovedfokus er BARN/UNGDOM

Jeg snakker OM og jobber FOR barn og unge.

Jeg snakker til/foreleser for foreldre, pedagoger/ansatte i barnehager, skoler og PPT-kontorer.

Jeg samarbeider med foreldre og lærere til barnets beste.